राज्य परिवहन विभागाकडून वाहतूक सुविधेच्या माहितीसाठी नियंत्रण कक्षाची स्थापना

राज्य परिवहन विभागाकडून वाहतूक 
सुविधेच्या माहितीसाठी नियंत्रण कक्षाची स्थापना
लातूर:- कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढू नये म्हणून शासनाने दि. 24 मार्च 2020 पासून लॉकडाऊन (टाळेबंदी) जारी केला आहे. परिणामी नौकरी, शिक्षण व अन्य कारणामुळे राज्याच्या विविध भागात नागरिक अडकुन राहिले आहेत. या नागरिकांना त्यांचे इच्छीत स्थळी जाण्यासाठी काही अटी व शर्तीवर परवानगी दिली आहे. त्या अनुषंगाने प्रवास करु इच्छीणाऱ्या नागरिकांना रा प महामंडळाकडून मोफत वाहतूक सुविधेची माहिती होण्यासाठी रा प लातूर विभागात नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. त्यासाठी दुरध्वनी क्र. 02382-228991 यावर संपर्क साधण्यात यावा. 
 विभाग नियंत्रक, विभागीय वाहतूक अधिकारी, आगार व्यवस्थापक यांचे भ्रमणध्वनी व दुरध्वनी क्रमांक पुढील प्रमाणे आहेत.
 विभाग नियंत्रक स.भा. क्षिरसागर मो.नं.9422548204, दुरध्वनी क्र. 02382-228994, विभागीय वाहतूक अधिकारी (अतिरिक्त कार्यभार), सं.प. साळुंके मो.नं. 9822409932, दुरध्वनी क्र. 02382-228991, आगार प्रमुख लातूर ज.फ.कुरेशी मो.न.9421321565 दुरध्वनी क्र.02382-243626, आगार प्रमुख उदगीर य.मा.कानतोडे मो.नं.9881671293, दुरध्वनी क्र.02385-256156,आगार प्रमुख अहमदपूर स.ग. सोनवणे मो.नं.9028066005, दुरध्वनी क्र.02381-262278, आगार प्रमुख निलंगा यु.भा. थडकर मो.नं.9922850099, दुरध्वनी क्र.02384-242013, आगार प्रमुख औसा अ.द. गायकवाड मो.नं. 9860794194, दुरध्वनी क्र. 02383-222049 असे विभाग नियंत्रक रा प लातूर यांनी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.