आज जिल्ह्यातील 34 पैकी 31 निगेटीव्ह 02 पॉझिटीव्ह व 1 Inconclusive

आज जिल्ह्यातील 34 पैकी 31 निगेटीव्ह 02 पॉझिटीव्ह व 1 Inconclusive


लातूर : विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेत दिनांक 06.06.2020 रोजी लातुर जिल्हयातील एकुण 34 व्यक्तींचे स्वॅब तपासणीसाठी आले होते. त्यापैकी विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेतील 15 व्यक्तींचे स्वॅब तपासणीसाठी आले होते त्यापैकी सर्वच 15 व्यक्तींचे अहवाल निगेटीव्ह आले आहेत. 


उपजिल्हा रुग्णालय, उदगीर येथुन एका व्यक्तींचा स्वॅब तपासणीसाठी आला होता त्या व्यक्तींचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे.


देवणी येथुन एका व्यक्तींचा स्वॅब तपासणीसाठी आला होता त्या व्यक्तींचा अहवाल निगेटीव्ह आला आहे. 


स्त्री रुग्णालय, लातुर येथील 17 व्यक्तींचे स्वॅब तपासणीसाठी आले होते त्यापैकी 15 व्यक्तींचे अहवाल निगेटीव्ह आले असुन एका व्यक्तीचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला असून एका व्यक्तीचा अहवाल Inconclusive आला आहे. 


असे लातुर जिल्हयातील एकुण 34 व्यक्तींचे स्वॅब तपासणीसाठी आले होते त्यापैकी 31 व्यक्तींचे अहवाल निगेटीव्ह आले असुन 02 व्यक्तींचे अहवाल पॉझिटीव्ह आले आहेत व एका रुग्णाचा अहवाल Inconclusive आला आहे अशी माहिती विषाणु संशोधन व निदान प्रयोगशाळेचे प्रमुख तथा सहयोगी प्राध्यापक सुक्ष्मजीवशास्त्र विभाग डॉ. विजय चिंचोलकर यांनी दिली.