लातूर 392 पैकी 271 निगेटिव्ह 53 पॉझिटिव्ह 22 Inconclusive, 43 प्रलंबित व 03 रद्द : पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये उदगीरचे 11 तर निलंगा येथील 6 

लातूर 392 पैकी 271 निगेटिव्ह 53 पॉझिटिव्ह 22 Inconclusive, 43 प्रलंबित व 03 रद्द


पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये उदगीरचे 11 तर निलंगा येथील 6 


लातूर: लातूरच्या विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेत जिल्हाभरातून 392 जनांचे स्वब तपासण्यात आले. त्यापैकी 271 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. 53 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह तर 22 इंक्लुझिव्ह आले आहेत. 43 प्रलंबित आहेत तर तिघांचे स्वब रद्द करण्यात आले आहेत. पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये उदगीरचे 11 तर निलंगा येथील 6 जणांचा समावेश आहे.


विलासराव देशमुख शासकीय वैदकीय विज्ञान संस्थेचे आज एकूण 84 व्यक्तींचे स्वब तापसणीसाठी आले होते त्यापैकी 53 व्यक्तींचे अहवाल निगेटिव्ह आले असून 14 व्यक्तीचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत व 12 व्यक्तिचे अहवाल Inconclusive आले आहेत व 05 व्यक्तींचे अहवाल प्रलंबित आहेत.


उदगीर येथून 34 जणांचे स्वब तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी 11 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. तिघांचे अहवाल इंक्लुझिव्ह आले आहेत तर 20 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. 


निलंगा येथून 38 जणांचे स्वब तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी 6 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत, 22 निगेटिव्ह, 9 प्रलंबित तर एकाचा अहवाल इंक्लुझिव्ह आला आहे. 


दिनांक 08.07.2020 रोजी 06 व्यक्तींचे अहवाल प्रलंबित होते त्यापैकी 03 व्यक्तींचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले असून 03 व्यक्तीचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत अशी माहिती विषाणू सांशोधन व निदान प्रयोगशाळेचे प्रमुख डॉ. विजय चिंचोलकर यांनी दिली.