जिल्हयात माझे कुटुंब-माझी जबाबदारी मोहिम भव्य स्पर्धाचे आयोजन 

जिल्हयात माझे कुटुंब-माझी जबाबदारी 


मोहिम भव्य स्पर्धाचे आयोजन 


 


लातूर, :- जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर यांच्या मार्फत माझे कुटुंब-माझी जबाबदारी या मोहिमेसाठी भव्य स्पर्धांचे आयोजन केले असून स्पर्धेचे वेळापत्रक, कालावधी, वयोगट, पारितोषीके पुढील प्रमाणे राहतील असे जिल्हा प्रशासनाने कळविले आहे.


विषय- माझे कुटुंब-माझी जबाबदारी- तालुकास्तर 25 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोंबर 2020 इ.6 वी ते 10 वी खुला गट, प्रमाणपत्र, सनियंणत्र अधिकारी तालुका आरोग्य अधिकारी , गटशिक्षणाधिकारी, तालुका बालविकास अधिकारी. जिल्हास्तर- 7 ऑक्टोंबर 2020 इ.6 वी ते 10 वी खुला गट, प्रमाणपत्र व आकर्षक बक्षिस.


स्पर्धेची नियमावली- तालुकास्तरावर स्पर्धा घेवून प्रत्येकी प्रथम, व्दितीय, तृतीय क्रमांकाचे निबंध आपल्या स्तरावर तीन परीक्षाकांमार्फत निवड करुन दि. 5 ऑक्टोंबर 2020 पर्यंत जिल्हा् स्तरावर पाठविण्यात यावेत.वयोगट 6 वी ते 10 वी साठी शब्दमर्यादा 500 ते 750 व खुल्या गटासाठी 750 ते 1200 शब्दांची राहील. निबंधाच्या सुरुवातीला उजव्या कोपऱ्यात स्वत:चे पूर्ण नाव, शाळेचे नाव, तालुका, भ्रमणध्वनी क्रमांक आणि बँक खाते क्रमांकनमुद करावा. तालुकास्तरावरील स्पर्धकांचे शक्य असल्यास स्पर्धा सुरु असतानाचे व्हिडिओ चित्रीकरण/ फोटो मागवून घ्यावे.


संदेश (मॅसेज) स्पर्धा- विषय- आरोग्य शिक्षण विषयक जनजागृती संदेश स्पर्धा- तालुकास्तर 25 स्पटेंबर ते 2 ऑक्टोंबर 2020 इ.6 वी ते 10 वी खुला गट, प्रमाणपत्र, सनियंणत्र अधिकारी तालुका आरोग्य अधिकारी , गटशिक्षणाधिकारी, तालुका बालविकास अधिकारी. जिल्हािस्तर- 7 ऑक्टोंबर 2020 इ.6 वी ते 10 वी खुला गट, प्रमाणपत्र व आकर्षक बक्षिस.


स्पर्धेची नियमावली- तालुकास्तरावर स्पर्धा घेवून प्रत्येकी प्रथम, व्दितीय, तृतीय क्रमांकाचे निबंध आपल्या स्तरावर तीन परीक्षाकांमार्फत निवड करुन दि. 5 ऑक्टोंबर 2020 पर्यंत जिल्हा् स्तरावर पाठविण्यात यावेत. संदेश हा स्वनिर्मित, सुस्पष्ट (जास्तीत जास्त चार ओळीत) व आरोग्य शिक्षण विषयाशी निगडीत असावा.संदेश पृष्ठाच्या सुरुवातीला उजव्या कोपऱ्यात स्वत:चे पूर्ण नाव, शाळेचे नाव, तालुका, भ्रमणध्वनी क्रमांक आणि बॅक खातेक्रमांक नमुद करावा.सदर संदेश स्कून करुन संबंधित कार्यालयाच्या ई-मेल/ व्हॅटस्अप क्रमांकावर पाठवावा. तालुकास्तरावरील स्पर्धकांचे शक्य असल्यास स्पर्धा सुरु असतानाचे व्हिडीओ चित्रीकरण/ फोटो मागवून घ्यावे.


पोस्टर्स स्पर्धा- विषय कोवीड-19 राष्ट्रीय आपत्ती विषयक जनजागृती- तालुकास्तर 25 स्पटेंबर ते 2 ऑक्टोंबर 2020 इ.6 वी ते 10 वी खुला गट, प्रमाणपत्र, सनियंणत्र अधिकारी तालुका आरोग्य अधिकारी , गटशिक्षणाधिकारी, तालुका बालविकास अधिकारी. जिल्हाास्तर- 7 ऑक्टोंबर 2020 इ.6 वी ते 10 वी खुला गट, प्रमाणपत्र व आकर्षक बक्षिस.


स्पर्धेची नियमावली- तालुकास्तरावर स्पर्धा घेवून प्रत्येकी प्रथम, व्दितीय, तृतीय क्रमांकाचे निबंध आपल्या स्तरावर तीन परीक्षाकांमार्फत निवड करुन दि. 5 ऑक्टोंबर 2020 पर्यंत जिल्हा् स्तरावर पाठविण्यात यावेत. पोस्टर्स स्वनिर्मित, विषयाशी निगडीत, A4साईज ड्रॉईंगशिटवर असावेत. रंगाच्या माध्यमाचे बंधन असणार नाही.तसेच आवश्यकतेनुसार चित्रावर एखादे घोषवाक्य (स्लोगन्स) टाकता येईल.पोस्टर्सच्या सुरुवातीला उजव्या कापऱ्यात स्वत:चे पूर्ण नाव, शाळेचे नाव,तालुका, भ्रमणध्वनी क्रमांक आणि बँक खातेक्रमांक नमुद करावा.तालुकास्तरावरील स्पर्धकांचे शक्य असल्यास स्पर्धा सुरु असतानाचे व्हिडीओ चित्रीकरण/ फोटो मागवून घ्यावे.


जिंगल / गीतगायन / शॉर्ट फिल्म स्पर्धा- विषय-कोवीड-19 विषयक जनजागृती- तालुकास्तर 25 स्पटेंबर ते 2 ऑक्टोंबर 2020 इ.6 वी ते 10 वी खुला गट, प्रमाणपत्र, सनियंणत्र अधिकारी तालुका आरोग्य अधिकारी , गटशिक्षणाधिकारी, तालुका बालविकास अधिकारी. जिल्हागस्तर- 7 ऑक्टोंबर 2020 इ.6 वी ते 10 वी खुला गट, प्रमाणपत्र व आकर्षक बक्षिस.


स्पर्धेची नियमावली- तालुकास्तरावर स्पर्धा घेवून प्रत्येकी प्रथम, व्दितीय, तृतीय क्रमांकाच्या स्पर्धकाची व्हिडीओ क्लिप/ रेकॉर्डींगची आपल्या स्तरावर तीन परीक्षाकांमार्फत निवड करुन दि. 5 ऑक्टोंबर 2020 पर्यंत जिल्हाी स्तरावर पाठविण्यात यावेत. व्हिडीओ क्लिप ही स्वनिर्मित, विषयाशी निगडीत, किमान 2 मिनिटे व कमाल 5 मिनिटाची असावी. व्हिडीओ क्लिप व्दारे दिला जाणारा संदेश सर्वांना समजेल असा सुस्पष्ट व सोप्या भाषेत असावा. क्लिप ओपन नाही झाल्यास त्याची जबाबदारी स्पर्धकावर राहील.शॉर्टफिल्म तयार करताना अन्य सदस्यांचाही सहभाग घेवून अभिनयात्मक संदेश क्लिप तयार करता येईल.तालुकास्तरावरील स्पर्धकांचे शक्य असल्यास स्पर्धा सुरु असतानाचे व्हिडीओ चित्रीकरण/फोटो मागवून घ्यावे.


तालुकास्तरावरुन पाठविण्यात येणारे स्पर्धेचे निकाल mkmjspardha@gmail.com या ईमेलवर पाठवावेत. सर्व स्पर्धासाठी परीक्षकांचा अंतिम राहील. जिल्हास्तरावर सर्व स्पर्धेतील प्रथम, व्दितीय व तृतीय येणाऱ्या स्पर्धकांची निवड राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी केली जाणार आहे. सदरील स्पर्धेची अंमलबजावणी करीत असताना कोवीड-19 बाबतच्या शासनाने निर्गमित केलेल्या सर्व निर्देशाचे पालन करणे बंधनकारक राहील.


 


Popular posts
*विद्यार्थ्यांचे शिल्पकार शिक्षक* *शिक्षकांचे शिल्पकार*.......... *माननीय श्री रमाकान्तराव बनशेळकीकर गुरुजी*🙏
Image
सरदार वल्लभभाई पटेल शाळेत लॉयनेस क्लब गोल्डच्या पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार
Image
कृषी विधेयक स्थगिती अध्यादेशाची उदगीरात भाजपाकडून होळी
Image
*माझे कुटुंब माझी जबाबदारी मोहिमेअंतर्गत जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांच्या कुटुंबाची आरोग्य तपासणी*
Image
स्त्रियांचा सन्मान करणारेच खरे शिवरायांचे अनुयायी : दिशा पिंकी शेख उदगीर : छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अनुयायी म्हणवून घेणा-यांची संख्या कमी नाही परंतु स्त्रियांचा सन्मान करणारेच ख-या अर्थाने शिवरायांचे अनुयायी असू शकतात असे मत सामाजिक कार्यकर्त्या दिशा पिंकी शेख यांनी व्यक्त केले. उदगीर येथील सार्वजनीक शिवजन्मोत्सव समितीच्या वतीने नगर परिषदेसमोरील प्रांगणात दिशा पिंकी शेख यांचे व्याख्यान पार पडले. यावेळी त्या बोलत होत्या. पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या की, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी समाजातील अठरा पगड जातींना सोबत घेवून स्वराज्याचे स्वप्न पाहीले व ते पूर्ण केले. आज समाजात जाती जातीत, धर्माधर्मात भेद करणारी मंडळी वाढत आहे. जाती धर्माच्या पलीकउे जावून देशाच विचार करणाराच खरा देशभक्त असल्याचे सांगत त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी राज्यकारभार चालविताना आपल्या आईचा सन्मान करून समस्त स्त्री जातीचा सन्मान केला असल्याचे सांगितले. आज मात्र आपली आई, बहीण, मुलगी, पुरूषी वर्चस्वाखाली दबून छळली जात आहे. महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी वरचेवरवाढत चालले आहे. महिलंाना अजूनही वैचारिक स्वातंत्र्य प्राप्त झाले नाही अशी खंत व्यक्त करीत जोपर्यंत स्त्रीयांची वैचारिक गुलामगिरी संपणार नाही तोपर्यंत हा शिवरायाचा महाराष्ट्र होणार नाही असे शेख यावेळी म्हणाल्या. सार्वजनीक शिवजयंती महोत्सव समितीच्या वतीने दोन दिवस कलामहोत्सव पार पडले. या कलामहोत्सवात विद्यार्थ्यांच्या विविध गुणदर्शनाचा कार्यक्रम घेण्यात आला. शहरातील विविध शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेत सहभाग नोंदविला. या स्पर्धेचे बक्षीस वितरण यावेळी करण्यात आले. कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती सिध्देश्वर पाटील, उपसभापती रामराव बिरादार, जिल्हा युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष वियज निटूरे व मान्यवरांच्या हस्ते या स्पर्धेचे बक्षीस वितरण करण्यात आले. स्पर्धेसाठी परीक्षक म्हणून नरेंद्र कठारे, नीता मोरे, काजोल मिरजगावे, संगीता नेत्रगावे, स्वप्नील पकोळे, सुनील कोळी यांनी काम पाहिले. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक नीता मोरे यांनी केले. पाहूण्यांचा परिचय अनिता यलमटे यांनी करून दिला.
Image